Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

15 JAN 2011 11:29
BKV:s årsmöte 2011
  • Uppdaterad: 18 MAR 2017 13:57

Direkt efter del två i Vinterpilsserien, dvs 16:30 lördagen den 19:e februari, kommer vi att hålla årets årsmöte. Vi vill naturligtvis att så många som möjligt av medlemmarna kommer på detta, eftersom vi bland annat ska välja en ny ordförande.

 

Så kom och gör din röst hörd! Vi vill att du anmäler dig, så vi kan beräkna mängden förtäring. :) Det sitter en anmälningslista i skyttehallen, men sitter du hemma vid datorn kan du bara slänga iväg ett mail till This is a mailto link.

 

Kallelse till Bågskytteklubben Vildkaninens

ÅRSMÖTE

2011 02 19 kl 16.30 i Visby Skyttehall.

 

Sedvanliga mötesförhandlingar, val m.m. enligt dagordningen.

 

Efter mötet fika med Peters ”berömda” smörgåstårta.

För att den skall räcka till alla vill vi ha in en förhandsanmälan att du kommer med på mötet.

Svar senast 16/2

 

Förslag till DAGORDNING för Bågskytteklubben Vildkaninens

ÅRSMÖTE 2011 02 19 kl 16.30 i Visby Skyttehall.

 

 1.   Mötet öppnas.

 2.   Fastställande av röstlängd för mötet.

 3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 4.   Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 5.   Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

 6.   Fastställande av dagordning/föredragningslista.

 7a. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.

 7b. Genomgång av styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret.

 8.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret.

 9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.  Fastställande av medlemsavgifter.

11a Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

11b Behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.

12.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13.  Val av,

    a. ordförande i styrelsen för en tid av ett år,

    b. två ledamöter i styrelsen för en tid av två år,

    c. suppleant i styrelsen för en tid av ett år,

    d. två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år,

        (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)

    e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande,

    f. Beslut om val av ombud till SDF-möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att

        representera med ombud.

14.   Övriga frågor

15.   Prisutdelningar m.m.

16.   Mötet avslutas

Skribent: Rebekka Gannholm

Postadress:
BK Vildkaninen - Bågskytte
Björn Nordberg, Bogegatan45
62142 Visby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@bkvildkaninen.s...

Se all info