Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2012

31 JAN 2012 23:12
KALLELSE TILL BÅGSKYTTEKLUBBEN VILDKANINENS ÅRSMÖTE DEN 25/2 I VISBY SKYTTEHALL Tid ca 16.30 direkt efter tävlingen Februaripilen
  • Skapad: 31 JAN 2012 23:12

Kom och ha åsikter eller kom enbart för att lyssna.

Peters smörgåstårta är också en anledning att delta i mötet.

 

Har inte valberedningen varit i kontakt med dig är det riskfritt att delta, du blir inte tvångsvald till något.

 

Var vänlig och anmäl dig på listan i skyttehallen eller maila till This is a mailto link

 

Verksamhetsberättelsen kommer att finnas tillgänglig i Skyttehallen vid träningen och också skickas ut som e-post ca 14 dagar före mötet, och den finns även att hämta här. Sidan som fattas är revisionsberättelsen (som blev färdig lite senare än deadline på grund av att papperen var sena från banken), men den finns nu att hämta här. Vill du ha verksamhetsberättelsen utskriven i pappersform kan du skicka ett mail till This is a mailto link så fixar vi det. Resultat från 2011 finns här. 

 

Förslag till DAGORDNING för Bågskytteklubben Vildkaninens

ÅRSMÖTE 2012-02-25 kl 16.30 i Visby Skyttehall.        

 1.   Mötet öppnas.

 2.   Fastställande av röstlängd för mötet.

 3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 4.   Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 5.   Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

 6.   Fastställande av dagordning/föredragningslista.

 7a. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.

 7b. Genomgång av styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret.

 8.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret.

 9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.  Fastställande av medlemsavgifter.

11a Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

11b Behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.

12.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13.  Val av,

    a. ordförande i styrelsen för en tid av ett år,

    b. två ledamöter i styrelsen för en tid av två år,

    c. suppleant i styrelsen för en tid av ett år,

    d. två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år,

        (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)

    e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande,

    f. Beslut om val av ombud till SDF-möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att

        representera med ombud.

14.   Övriga frågor

15.   Prisutdelningar m.m.

16.   Mötet avslutas

Skribent: Rebekka Gannholm

Postadress:
BK Vildkaninen - Bågskytte
Rebekka Gannholm, Roma Karby 516
62254 Romakloster

Kontakt:
Tel: 0735966318, 0736548578
E-post: info@bkvildkaninen.s...

Se all info