Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2013

11 FEB 2013 08:46
Kallelse till Bågskytteklubben Vildkaninens årsmöte den 17/2 i Visby Skyttehall ca 16.30 direkt efter tävlingen Februaripilen.
  • Uppdaterad: 18 MAR 2017 13:56

Var vänlig och anmäl dig på listan i skyttehallen eller maila till This is a mailto link

 

Förslag till DAGORDNING för Bågskytteklubben Vildkaninens

ÅRSMÖTE 2013-02-17 kl 16.30 i Visby Skyttehall.

 

1. Mötet öppnas.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.

5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av dagordning/föredragningslista.

7a. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.

7b. Genomgång av styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10 Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.

11 Behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.

12. Fastställande av medlemsavgifter

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14. Val av,

a. ordförande i styrelsen för en tid av ett år,

b. två ledamöter i styrelsen för en tid av två år,

c. suppleant i styrelsen för en tid av ett år,

d. två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år,

(i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)

e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande,

f. Beslut om val av ombud till SDF-möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att

representera med ombud.

15. Övriga frågor

16. Prisutdelningar m.m.

17. Mötet avslutas

 

Skribent: Kenneth Jensen

Postadress:
BK Vildkaninen - Bågskytte
Rebekka Gannholm, Roma Karby 516
62254 Romakloster

Kontakt:
Tel: 0735966318, 0736548578
E-post: info@bkvildkaninen.s...

Se all info