Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2016

08 FEB 2016 12:23
Kallelse till årsmöte lördag 27 februari 2016 kl 15.00 i Visby Skyttehall
  • Skapad: 08 FEB 2016 12:23

Sedvanliga mötesförhandlingar enligt dagordningen.
Fika.
Anmäl på listan i skyttehallen eller på mail att du kommer.
Verksamhetsberättelsen kommer att skickas som e-post till dig. Tag med den till årsmötet.
Saknar du möjlighet att skriva ut den själv så meddela det så tar vi med ett extra ex. till dig.

Förslag till DAGORDNING för Bågskytteklubben Vildkaninens ÅRSMÖTE         

 1.   Mötet öppnas.

 2.   Fastställande av röstlängd för mötet.

 3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 4.   Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 5.   Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

 6.   Fastställande av dagordning/föredragningslista.

 7a. Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret. 

 7b. Genomgång av styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret.

 8.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret.

 9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10   Behandling av budget för det kommande räkenskapsåret. 

11   Fastställande av medlemsavgifter  

12.  Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 

13.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14.  Val av,

    a. ordförande i styrelsen för en tid av ett år,

    b. två ledamöter i styrelsen för en tid av två år,

    c. suppleant i styrelsen för en tid av ett år,

    d. två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år,
        (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)

   e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
       av vilka en skall utses till ordförande,

    f. Beslut om val av ombud till SDF-möten och ev. andra möten
       där föreningen har rätt att representera med ombud.

15.   Övriga frågor; Egen lokal

16.   Prisutdelningar m.m.

17.   Mötet avslutas

Skribent: Kenneth Jensen

Postadress:
BK Vildkaninen - Bågskytte
Rebekka Gannholm, Roma Karby 516
62254 Romakloster

Kontakt:
Tel: 0735966318, 0736548578
E-post: info@bkvildkaninen.s...

Se all info